Instalacja

Poznaj dokładniej systemy na których pracujemy.

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO jest systemem odpowiedzialnym za rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych w celu alarmowania osób przebywających w obiekcie. System może działać automatycznie po uzyskaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru lub może być wyzwolony ręcznie.

Wykonujemy :

 • Projekt wykonawczy
 • Instalacje dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • Przeglądy techniczne oraz konserwacje istniejących systemów
 • Pomiary akustyczne zrozumiałości mowy oraz ciśnienia akustycznego
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Modernizację istniejącej instalacji

Systemy Praesideo, PLENA matrix, PAVIRO, PRAESENSA

SAP

Wykonanie instalacji systemów przeciwpożarowych w obiektach.

Wykonujemy instalacje w następujących obszarach:

Systemy Sygnalizacji Pożaru SAP są uznawane za jeden z najważniejszych elementów przeciwpożarowych w nowoczesnych budynkach. Ich rolą jest detekcja pożaru oraz uruchomienie innych systemów reagujących na to, co dzieje się w obiekcie. Wszystkie instalacje automatyki przeciwpożarowej powinny ze sobą niezawodnie współpracować, ponieważ to czas wykrycia wystąpienia zagrożenia w budynku determinuje możliwość jego zażegnania.

Wykonujemy :

 • Projekt wykonawczy systemu
 • Instalacje systemów sygnalizacji pożaru
 • Tworzenie dokumentacji przeciwpożarowej
 • Konserwację oraz serwis systemów sygnalizacji pożaru
 • Demontaż starej instalacji
 • Modernizację istniejącej instalacji

Systemy : Bosch, Notifier, Esser

CCTV

System monitoringu wizyjnego CCTV jest systemem służącym do zdalnego śledzenia wydarzeń rejestrowanych przez kamery przemysłowe znajdujące się w obiekcie. Umożliwia na wykrycie zdarzeń sygnalizujących zagrożenie dla osób oraz mienia. Pozwala też na rejestracje obrazu.

Wykonujemy :

 • Projekt wykonawczy
 • Instalacje systemu monitoringu wizyjnego
 • Wykonanie dokumentacji technicznej
 • Modernizację istniejącego systemu

Systemy : Bosch, Genetec, Dahua, Hikvision, Axis.

KONF

Systemy konferencyjne KONF umożliwiają na prowadzenie spotkań oraz konferencji w sposób sprawny, gwarantując każdemu uczestnikowi poprawną zrozumiałość mowy, szybką wymianę potrzebnych plików czy prezentacji oraz prowadzenie notatek czy nagrywania przebiegającego spotkania.

Wykonujemy :

 • Projekt wykonawczy
 • Instalacje systemu konferencyjnego
 • Wykonanie dokumentacji technicznej
 • Modernizację istniejącego systemu

Systemy Bosch(DICENTIS, DCN, CSS 1000 D, CSS 900 Ultro, INTEGRUS)

SKD

System kontroli dostępu SKD jest systemem służącym do ograniczenia dostępu jego użytkownikom do poszczególnych stref oraz pomieszczeń znajdujących się w systemie. Pozwala na udostępnianie pracownikom tylko koniecznych do ich pracy pomieszczeń.

Wykonujemy :

 • Projekt wykonawczy
 • Instalacje systemu kontroli dostępu
 • Wykonanie dokumentacji technicznej
 • Modernizację istniejącego systemu

Systemy : RACS 4, RACS 5, Bosch